wniosek odwolania od decyzji ZUS

boby2pc

Temat: Wniosek do ZUS
Dopisuję się tutaj, mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko ) Zgodnie z powyższym ja również złożyłam wniosek do Zusu o wyrównanie zasiłku macierzyńskiego od 02.06.2005 do 06.10.2005 ( ciągłość, wcześniej L4, ale wypłacane przez zakład pracy z prawidłową podstawą, macierzyński przez Zus liczony tylko od podstawy - miałam umowę na czas określony ). Pismo wysłałam 01.10, dziś dostałam odpowiedź z Zusu, odmawiającą wyrównania " zgodnie z art. 145a cytowanej ustawy, w przypadku spraw zakończonych decyzją ostateczną, od której nie zostało wniesione odwołanie, termin na wniesienie skargi o wznowienie postępowania wynosi 1 miesiąc...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=56332Temat: Postępowanie szczególne w administracji
kto ma odpowiedź na pytanie 2 ?? tryb odwoławczy od decyzji ZUS? Od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Odwołanie do sądu przysługuje również w razie nie wydania decyzji w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie lub inne roszczenia. Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia, a także od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, odwołanie nie przysługuje. Stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji, określone w Kodeksie postępowania administracyjnego. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę. Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, Zakład przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem.
Źródło: administracja5.fora.pl/a/a,209.html


Temat: biegly lekarz w procesie sądowym
Odwolanie od decyzji ZUS , po uprzednim badaniu przez orzecznika, do Sadu Ubezpieczen spolecznych . Po odwolaniu ubezpieczony przechodzi powazna operacje , skutkujacą powaznymi nastepstwami i komplikacjami .. Wniosek do Zus mial miejsce po 2 powaznych operacjach , ta trzecia miala miejsce po odwolaniu do Sądu. Po kilku miesiacach Sad powołuje bieglego , ktory po przeprowadzonych badaniach , sporzadza opinie śadową, do ... ZUS , na podstawie stanu zdrowia w dniu badania . Biegły sadowy przeprowadzil stosowne badania po 3 b. powaznej operacji i na podstawie tych badan/ a wiec w dniu badania /, sporzadzil opinie sądową , która nie zanegowala ustaleń ZUs -u./mial prawo itd ,powód mial prawo negować itd/ Nie oceniam w tym miejscu wiedzy bieglego itd ,ale mam watpliwość do tego ,czy Sąd nie powinien zwrócic sprawy do Zus , poniewaz nastąpiły w miedzyczasie nowe fakty i okoliczności , które mogły miec wpływ na istote sprawy .Czy też moze sie w tym mylę...
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=12871


Temat: Porady rentowo-zasiłkowe etc.
się odwołac? Czy jest gotowy druk czy trzeba samemu napisac odwołanie. A może złożyc wniosek o zasiłek w pomocy społecznej? Nie można w ZUSie dostać zasiłku pielęgnacyjnego samego w sobie, musi być orzeczona I grupa inwalidzka, jeżeli mama nie jest już na wcześniejszej emeryturze. Jeżeli jest na rencie, to komisja miała orzec czy doszło do pogorszenia stanu zdrowia. Po otrzymaniu decyzji - powinna być wydana - dotrzeć do pacjenta w ciągu 30 dni, należy się od niej odwołać w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Sądu Pracy i Ubezpieczeń. Odwołanie to składa się do ZUSu. Odwołanie pisze się odręcznie, nie ma druku. Ze świadczeń w pomocy społecznej można skorzystać gdy osoba ma bardzo minimalne dochody.
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1065


Temat: Rak płuca prawego z zespołem żyły głównej górnej
Zasiłek Ci się należy bez dwóch zdań. Wszystko co musisz zrobić to odpowiedni wniosek musi wypełnić lekarz prowadzący. A ty zrób kserokopię wyników ( TK, wypis ze szpitala, hist-pat co tam masz ) i do ZUS. Tam podejmują decyzję w terminie 3 miesięcy i po tym dostaniesz ze spłatą od miesiąca w którym złożyłaś wniosek. Należy Ci się i walcz o to. Jak chcesz to poszukam treść wniosku jaki ja składałem dla mamy i wieczorem prześlę Ci treść na pw. Oczywiście jak wszystko w naszym kraju mamę jeszcze będzie musiał obejrzeć lekarz orzecznik i jeśli będzie jakiś mało rozgarnięty to możliwe, że będziecie musieli się odwołać bo niestety rzadko do osób z chorobą nowotworową trafia lekarz orzecznik o specjalności onkologia. Pozdrawiam
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=880


Temat: Po zabiegu operacyjnym raka piersi.
Ja dzis sie nabiegalam od godz. 8.00 wyszlam z domu, a wrocilam po 13.00 Rano pojechalam do znajomego adwokata, ktory mnie skier do adwokatki ktora jest od spraw ZUS i mnie ... od tych lekarzy. Juto bede to zalatwiac i te zaswiadczenia mam dolaczyc do Odwolania od decyzji z ZUS - do saduPracy i Ubezp. Społ. Moim zaniem nie powinno się rezygnowac z ... ok 30 zl mniej - to te pieniadze moge miec na swieze soki - prawda?, droga tez nie chodza !. Droga M, na pierwszej komisji w ZUS dają dodatek,na rok a pozniej zabieraja. Czy mama ma zlozony wniosek o grupe inwalidzka, w Zespole Orzekania o Inwalidztwie, tam dostanie orzeczenie - ja dostalam do 2013r jako grupa ZNACZNa i tam na podstawie tego...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1409


Temat: The best of youtube...
wniosek proszę złożyć w 4 egzemplarzach + fotografie + życiorys i CV . Uzasadnienie na druku DRW24/1 oraz ZDSrE11/12/06 . Do wniosku proszę dołączyć dowód wniesienia opłaty administracyjnej oraz manipulacyjnej w wysokości 295 zł . Podanie zostanie rozpatrzone w terminie 21 dni przez głównego administratora forum. Odwołania można składać w podobnym trybie (opłaty + druki) w terminie 14 minut od ogłoszenia decyzji przez administratora. Niczym ZUS . A żeby było na temat: klik.
Źródło: xiii.webd.pl/xiiiforum/viewtopic.php?t=43


Temat: Kto może korzystać z pomocy OPS?
udzielona z urzędu, ale po uzyskaniu zgody osoby potrzebującej pomocy. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydawane są w formie pisemnej. Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje klientowi prawo do odwołania - za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Podstawę ustalenia danych osoby ubiegającej się ... takie orzeczenie przed 31 sierpnia 1997 roku, lub po tej dacie - decyzja organu rentowego przyznająca świadczenie z ubezpieczenia społecznego albo zaświadczenie o niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie pracodawcy ... nie otrzymuje pomocy materialnej ze szkoły, oświadczenie o stanie majątkowym, decyzja urzędu pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, legitymacja ubezpieczeniowa ZUS (do wglądu).
Źródło: aniolek.fora.pl/a/a,31.html


Temat: IV liga podkarpacka
III LIGA. Jutro o godz. 14 ostateczna decyzja w sprawie licencji dla Wisłoki Dębica Wczoraj Komisja Odwoławcza Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej rozpatrywała odwołanie Wisłoki Dębicy od decyzji Komicji Licencyjnej, która nie ... - informuje przewodniczący Komisji Odwoławczej Podkarpackiego ZPN, Zenon Krówka. Przypomnijmy, że klub z Dębicy borykający się od dłuższego czasu z kłopotami finansowymi ma zaległości wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Nie zapłacą ... musi do jutra spłacić wszystkie zobowiązania. Czekamy na dwa dokumenty, potwierdzając ugodę i rozłożenie długu wobec US i ZUS-u na raty. Wnioski o licencje można było składać od kwietnia, tak więc ... ostateczne decyzje .Co stanie się w przypadku, gdy ostatecznie Wisłoki nie dostanie zgodny na grę w III lidze? - Wszystkie decyzje muszą zapaść w czwartek, bowiem w najbliższy weekend rusza III...
Źródło: orzelprzeworsk.com/forum/viewtopic.php?t=238


Temat: Komornik zajął konto "niebieskich"
Komornik zajął konto "niebieskich" Konto Ruchu Chorzów właśnie zajął komornik. Stało się tak nie z powodu zadłużenia wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale na wniosek firmy Colo, która przez cztery sezony była ... przelać, ale na pozosta-łe piłkarze będą musieli w tej sytuacji jeszcze poczekać. Nad Ruchem cały czas wisi też decyzja ZUS, który domaga się zapłaty zaległych składek w wysokości 3,1 mln zł z lat 1999-2004 (wówczas klubem rządziła nie obecna spółka akcyjna, ale stowarzyszenie KS Ruch Chorzów). - Nasze odwołanie w tej sprawie jest już gotowe i jeszcze przed świętami zostanie wysłane. Jesteśmy...
Źródło: forum.chorzow.slask.pl/viewtopic.php?t=5094


Temat: Praca osoby niepełnosprawnej (diabetyka)
Kilka moich uwag z doświadczenia. ZUS jeśli dopatrzy się, że ktoś pracuje przy rencie socjalnej to wzywa z zaświadczeniem o zarobkach z wyszczególnieniem za każdy miesiąc. Jeśli ktoś przekroczył w jakimś miesiącu dopuszczalne zarobki wzywa do zwrotu renty na konto ZUS w jakimś tam tarminie (podobno nie mogą sami sobie potrącić i nie wypłacić za kolejny m-c renty). W moim przypadku pobierałem Socjalną z MOPSu, a później z Zusu aż do końca ważności Orzeczenia o stopniu niepełnopsprawności, czyli do końca maja 2005. W marcu składałem wniosek o kolejne orzeczenie w Powiatowej Komisji d/s ... stwierdził, że jestem zdolny do pracy. Największą bolączką było to, że pracowałem na 12 etatu, a skoro pracowałem to jestem zdolny do pracy. Po otrzymaniu decyzji złożyłem sprzeciw do Komisji Lekarskiej Zus (teraz nie pisze się odwołania, tylko sprzeciw od decyzji lekarza orzecznika). Po miesiącu zostałem wezwany przed Komisję Lekarską, w której siedziało 3 lakarzy i oczywiście po zbadaniu mnie i na podstwie przeprowadzonego wywiadu oraz dokumentacji lekarskiej orzeczono, że jestem zdolnu do pracy i w związku z tym Renta Socjalna mi się nie należy. Kolejnym moim krokiem było odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do wypłacania renty socjalnej, przez ZUS do Sądu Okręgowego, Wydział Ubezpieczeń Społecznych. (od orzeczenia komisji lekarskiej odwołanie nie przysługuje). Kolejna komisja lekarska przez biegłych sądowych, którzy orzekli, że jestem częściowo...
Źródło: forum.mojacukrzyca.org/viewtopic.php?t=4989


Temat: ***S I E R P I E Ń 2009***
... Ach... no ale się wygadałam, głowa mi pęka... z tego wszystkiego... W poniedziałek mam wysłać odwołanie od decyzji, załączyć wniosek o urlop wychowawczy. Idę położyć się z małą, bo zaraz będziemy...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=58284


Temat: Ocena polityki rządu w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw
zapytać właściwy organ administracyjny, w jaki sposób ma zrealizować swój obowiązek prawny. Wiążąca interpretacja prawa będzie wydawana w formie decyzji administracyjnej, co oznacza, że wnioskodawca ma prawo odwołać się od tego orzeczenia. Jeśli organ w określonym terminie nie odpowie na wniosek, to będzie oznaczało prawomocność postępowania zaproponowanego przez przedsiębiorcę. Kolejną istotną ustawą dla przedsiębiorców jest ustawa o rachunkowości. Podnosi ona próg obowiązku...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=11


Temat: "Prezes PiS ma problemy emocjonalne"
śledczej, która zajęłaby się działaniami CBA. Szef klubu PO był też pytany o odwołania dyrektorów oddziałów ZUS. Nowy prezes ZUS Sylwester Rypiński w czwartek zwolnił z pracy 13 z 16 dyrektorów oddziałów ZUS z największych miast Polski. Odwołani dyrektorzy, w tym niedawno wybrani w konkursach, narzekali na formę wręczenia dymisji. Polityk PO wyraził nadzieję, że odwołania w ZUS nastąpiły ze względów merytorycznych. Zaznaczył jednocześnie, że nowy prezes ZUS został wybrany na członka zarządu przez polityków PiS. - Jeżeli (obecny prezes ZUS) dokonuje zmian, to mam nadzieję, że wie co robi, mam nadzieję i głębokie przekonanie, że są to względy merytoryczne - dodał. Wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji Grzegorz Schetyna mówił w piątek, że nowy prezes ZUS bierze odpowiedzialność za zmiany kadrowe w podległej mu instytucji. Zapewnił, że zwolnienia w ZUS nie mają nic wspólnego z "dintojrą i odwetem". PAP
Źródło: polskalewicapl.fora.pl/a/a,111.html


Temat: Rejestracja motocykla zakupionego na fakturę - termin
decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Gryfickiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Ulgi: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r ... samochodowych. Dodatkowe informacje: Dowodem uprawniającym do korzystania z ulgi jest książka inwalidy wojennego (wojskowego) wystawiona przez ZUS. Postawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym...
Źródło: yamaha-dragstar.pl/viewtopic.php?t=3073


Temat: Wiceprezes PZPN z zarzutami
... trzeba było uzgodnić, jak dostać licencję przy odwołaniu. Efekt był taki, że we wszystkich tych przypadkach kluby zagrały w lidze. Były prezes GKS Katowice Piotr Dziurowicz twierdzi, że mimo długów dostał...
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=7363


Temat: : Korupcja w polskiej piłce
... wpływ. To z nim trzeba było uzgodnić, jak dostać licencję przy odwołaniu. Efekt był taki, że we wszystkich tych przypadkach kluby zagrały w lidze. Były prezes GKS Katowice Piotr Dziurowicz twierdzi,...
Źródło: gornikleczna.livenet.pl/phpbb/viewtopic.php?t=1304


Temat: Sąd Najwyższy o uprawnieniach pracowniczych
Przepisy nie mogą zmuszać do zwalniania starszych pracowników. Inspektor kontroli ZUS musi odejść ze stanowiska jeśli nabył prawo do emerytury. Rzecznik praw obywatelskich uważa, że to sprzeczne z konstytucją. Tak stanowi art. 93 ust. 4 pkt 5 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.). Nakłada on na prezesa ZUS na wniosek głównego inspektora kontroli Zakładu obowiązek odwołania ze stanowiska inspektora kontroli osoby, która ma ustalone prawo do emerytury. W opinii rzecznika praw obywatelskich przepis ten jest niezgodny z art. 32 ... pracy. Samo bowiem ustalenie nie oznacza woli pracownika natychmiastowego skorzystania ze świadczenia.Departament Ubezpieczeń Społecznych MPiPS podkreślił, że kategoryczne brzmienie tego przepisu nie pozostawia prezesowi ZUS swobody w podjęciu decyzji w tej sprawie. Uchylenie art. 103 ust. 2a ustawy o emeryturach i rentach z FUS stworzyło pracownikom możliwość pobierania emerytury bez rozwiązania stosunku pracy. Ale kontrowersyjny przepis dotyczący inspektorów ZUS im na to ... Tym bardziej nieuprawniony jest zapis, który nakłada na pracodawcę obowiązek odwołania ze stanowiska pracownika, który ma ustalone prawo do emerytury lub renty. Art. 93 ust. 4 pkt 5 ustawy systemowej nie mówi o obowiązku czy też możliwości rozwiązania stosunku pracy z inspektorem kontroli ZUS w związku z osiągnięciem wieku i stażu uprawniającego do emerytur. Nakłada jednak na pracodawcę obowiązek odwołania go, gdy...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=72


Temat: Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
aż do momentu rozpatrzenia odwołania podatnika. Podatek należny musi zostać natychmiast wpłacony do US nawet jeżeli jego wysokość może spowodować upadłość przedsiębiorstwa. Niestety, w przypadku skierowania sprawy do postępowania sądowego na decyzję kto ma racje, można czekać kilka lub kilkanaście miesięcy.  Czasochłonne, skomplikowane i kosztowne procedury rejestracyjne (KRS), długotrwałe rozpatrywanie sporów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, to samo jeżeli chodzi o ...  Czasochłonna i kosztowna sprawozdawczość podyktowana biurokracją ZUS. Najbardziej typowym przykładem jest marnowanie ton papieru i czasu pracy działu księgowego na sporządzanie comiesięcznych formularzy RMUA indywidualnie dla każdego pracownika.  Brak ... (145. miejsce), uzyskiwania pozwoleń na budowę (158. miejsce) oraz łatwości płacenia podatków (142. miejsce). Pozostaje nam mieć nadzieję, że Rząd polski potrafi wyciągnąć wnioski w oparciu o klasyfikację przedstawioną przez Bank...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=856


Temat: Renty i zasiłki
Orzekanie o niezdolności do pracy Podstawę do ubiegania się o rentę jest złożenie wniosku do lekarza orzecznika ZUS o wydanie orzeczenia o niezdolności do pracy. Wniosek taki zawiera nie tylko cel ... musi być wystawiony nic dłużej niż na 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wydanie orzeczenia o niezdolności do pracy. Należy również dołączyć dokumentację medyczną i rentową (wskazaną przez urzędników ZUS), oraz inne dokumenty potwierdzające stan naszego zdrowia, a mające znaczenie dla wydania orzeczenia, np. poprzednie orzeczenie, kartę badań profilaktycznych, zaświadczenie ze szpitala, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej. Jeśli lekarz orzecznik ZUS uzna, ... orzecznik ZUS wydaje orzeczenie o niezdolności do pracy. Co oznacza, że odpowiednio do stanu zdrowia, sprawności organizmu, wieku, zawodu, pracy, możliwości dalszego wykonywania pracy zarobkowej oraz możliwości przywrócenia do pracy po ... zdolności do pracy przed upływem tego okresu. Od 1 stycznia 2005 roku niezdolność do pracy orzekana jest tylko okresowo. Niekorzystne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS można zmienić, składając protest do komisji lekarskiej ZUS. Odwołanie składamy za pośrednictwem właściwej jednostki organizacyjnej ZUS, do której zgłosiliśmy się, chcąc uzyskać takie orzeczenie, w terminie nie później niż przed upływem 14 dni od dnia otrzymania (doręczenia) orzeczenia. ... - być niezdolnym do pracy - według orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, - posiadać wymagany okres zatrudnienia, tzw. okresy składkowe i nieskładkowe, - niezdolność do pracy powinna powstać w czasie zatrudnienia lub ... rent: - okresowa, jeśli niezdolność do pracy jest okresowa - wówczas renta wypłacana jest tylko przez czas wskazany w decyzji organu rentowego, - stała, jeśli niezdolność do pracy jest trwała, - ... to niezbędne w procesie zmiany zawodu. Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie nieprzyznania renty. Najpierw składamy do komisji ZUS. Może ona uznać zaskarżenie decyzji za słuszne, mienić postanowienie lub je uchylić. Jeśli nadal uważamy decyzję ZUS za niesłuszną, możemy odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego dla okręgu, w którym ma siedzibę oddział ZUS wydający zaskarżaną opinię. Odwołanie wnosi się pisemnie za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję, w terminie 1 miesiąca od otrzymania (doręczenia) opinii. Po upływie tego terminu sąd może odrzucić odwołanie. W przypadku gdy z uzasadnionych przyczyn, np. choroby, wniesienie odwołania w wyznaczonym terminie nie było możliwe, można złożyć wniosek o przedłużenie okresu odwoławczego. napisane na podst. własnych wiadomości
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=174


Powered by WordPress, © boby2pc